terug naar menu

  VERSLAG ACTIVITEITEN 2020

1.  Financiële steun aan contactgezinnen
2. Andere steun aan (contact)gezinnen: Voedselpakketten
3. Onderwijsproject 
4. Bouwprojecten en Dakreparaties
5. Enquêtes in de sloppenwijken


 

1. FINANCIËLE STEUN AAN CONTACTGEZINNEN

Dialoog maakt het mogelijk dat Nl-gezinnen hun gezin maximaal 4x per jaar financieel steunen. Men stort daarvoor in Euro op de bankrekening van Dialoog en dit geld wordt in Roemeense Lei (RON) zonder inhouding van kosten aan de gezinnen uitgereikt. Daarvoor is legitimatie uiteraard verplicht en het geld wordt niet uitgereikt aan iemand anders met het legitimatiebewijs van de begunstigde.

In totaal is (in 2020) 13.293 Euro overgemaakt naar 51 contactgezinnen. Het grootste deel hiervan is pas in januari 2021 d.m.v. postwissels aan de gezinnen overgemaakt. Directe overhandiging was dit jaar door coronamaatregelen niet mogelijk.

2. ANDERE STEUN AAN (CONTACT)GEZINNEN

HUISREPARATIES  konden in 2020 vanwege corona geen doorgang vinden. Als bestuur konden we namelijk niet naar Roemenië om de toestand van de huizen op te nemen.

FORNUIZEN

Ook dit project kwam door corona stil te staan.  We moeten eerst met eigen ogen zien of een familie een fornuis nodig heeft.

VOEDSELPAKKETTEN

In oktober hebben we bijna alle gezinnen, 278, een voedselpakket uitgereikt. Voor 245 gezinnen bestond dat uit 10 kg aardappelen en 5 kg uien. 33 gezinnen kregen 20 kg aardappelen en 5 kg uien. Kosten:  2.020 Euro.

In december hebben 239 gezinnen een uitgebreider voedselpakket gekregen van 25 euro/pakket. Zie ook deze pagina.

3 .ONDERWIJSPROJECT 

BASISONDERWIJS

Al jaren loopt het onderwijsproject Kind naar School.  Het basisonderwijs is in principe gratis, maar bijna alle scholen vragen van de ouders een bijdrage, bijvoorbeeld voor schriften, pennen, papier tot zelfs de kosten van de gordijnen, het onderhoud van het gebouw, etc. Deze kosten zijn voor onze doelgroepgezinnen niet op te brengen. Dialoog levert aan deze gezinnen een onderwijspakket (rugzakje met schoolspullen) of een ONDERWIJSBON, waarmee dezelfde spullen bij een winkel kunnen worden afgehaald. De prijs per pakket is afhankelijk van het leerjaar. Alle gezinnen worden geselecteerd in samenwerking met de Sociale Dienst van de gemeente en met de schooldirecties.  Ook hier vragen wij om legitimatie.

Ook hier gooide corona roet in het eten. Het uitdelen van pakketten was namelijk in Ramnicu Sarat niet mogelijk, omdat daarvoor veel mensen bij elkaar moeten komen en dit was in september verboden. Op de dorpsscholen in Buda en Topliceni die weer open waren in september was het echter wel mogelijk. Vandaar een veel lager aantal pakketten dan in voorgaande jaren.

Voor 2020:   218 kinderen (6-14 jaar) ontvingen een onderwijspakket.

MIDDELBAAR ONDERWIJS

Leerlingen die een middelbare school gaan volgen krijgen met hogere kosten te maken. Dialoog ondersteunt leerlingen van een school voor middelbaar beroepsonderwijs die deze kosten niet zelf kunnen betalen.

Voor 2020:  250 scholieren (15-19 jaar) ontvingen een onderwijspakket.

Ook in 2020 werd weer de vervolgopleiding van studenten gefinancierd. Vanvier studenten ((Algemene Verpleegkunde)  werd het collegegeld betaald.

Totale uitgave aan onderwijspakketten Basisonderwijs + Middelbaar onderwijs + Vervolgopleiding : 12.127 Euro

Voor meer informatie over Onderwijs: zie de pagina Onderwijs.

4. BOUWPROJECTEN en DAKREPARATIES

 Jaarlijks voeren we in september enquêtes uit in de arme wijken om de situatie van onze contactgezinnen en overige schrijnende gevallen te inventariseren. Soms komen we huizen tegen waar reparatie van ramen, daken, deuren e.d. dringend geboden is. Dialoog komt daar deze mensen tegemoet mits deze zelf bereid en in staat zijn bij het werk te assisteren. In 2019 zijn 20 gezinnen op deze manier geholpen. In totaal werd hier toen 20.224 Euro aan besteed. Zoals eerder vermeld kon dit project in 2020 vanwege corona geen doorgang vinden.  Op de pagina's  Huizenbouw  en Dakreparaties van deze site wordt alles in detail beschreven.

 

5.ENQUÊTES IN DE SLOPPENWIJKEN

In september worden in 'normale' jaren een groot aantal gezinnen bezocht om hun situatie te inventariseren. Tevens worden nieuwe probleemgevallen gesignaleerd, die wij  wellicht van enige steun kunnen voorzien. Doordat onze secretaris Van Roemeense origine is en dus met alle gezinnen in haar moedertaal kan communiceren komen wij veel te weten over de problemen die er in de gezinnen spelen. Helaas zijn ook deze enquêtes dit jaar niet doorgegaan.