Actueel                                            Home  

Dialoog in Coronatijd

Vanwege de Coronapandemie is het niet mogelijk gebleken in maart, juni en in september donaties persoonlijk aan contactgezinnen uit te delen. Het is niet toegestaan dat veel mensen op straat bij elkaar komen om bij een loket de donatie in ontvangst te nemen. Overmaken naar een bankrekening is uitgesloten, want die hebben onze gezinnen niet en krijgen ze ook niet vanwege hun inkomen. De begunstigde families gaan vanaf nu dit geld via een postwissel ontvangen. In januari 2021 zijn alle bedragen die de Nederlandse contactgezinnen hebben overgemaakt voor hun Roemeense contactgezin via postwissels uitgekeerd. Deze methode zal nu ook per kwartaal in 2021 worden gevolgd.

Voedselpakketten konden ook niet meer met Pasen 2020 worden uitgereikt om dezelfde reden. In oktober hebben we wel aan een groot aantal gezinnen een voedselpakket bestaande uit 10 kg aardappelen en 5 kg uien uitgereikt (zie hieronder). In december 2020 zijn uitgebreidere voedselpakketten ( zie hieronder) uitgereikt. 

De septemberactiviteiten kwamen op een zeer laag pitje te staan. We konden niet naar RoemeniŽ afreizen i.v.m. huisreparaties of andere projecten, want RoemeniŽ heeft nog steeds de code oranje. Wel geven we nog beperkt onderwijspakketten uit, namelijk op de dorpsscholen van Topliceni en Buda en op de industrieschool. In totaal  468 leerlingen hebben in september een pakket gekregen. 

Ook ondersteunen we vier studenten aan de opleiding Verpleegkunde: we betalen hun schoolgeld voor het komende studiejaar.

Tenslotte financierden we de aankoop van ca. 25 tablets voor een basisschool in Buda, omdat ook hier het onderwijs deels digitaal gegeven zal moeten worden. Ze gaan naar kinderen uit arme gezinnen zonder eigen pc als de fysieke lessen uitvallen. De school zorgt voor providerabonnementen.  

In totaal bedraagt onze hulp voor het onderwijs 11.300 Euro. 

Aardappelen en uien voor alle gezinnen

Omdat alle gezinnen van onze doelgroep het in deze tijd extra zwaar hebben (minder werk, ziekte, minder steun uit Nederland) zijn alle gezinnen in oktober uitgenodigd om een portie aardappelen en uien op te halen bij een supermarkt in Ramnicu Sarat. Voor gezinnen met meer dan 3 kinderen een extra pakket met 20 kg aardappels en 5 kg uien, voor de overige gezinnen een standaard pakket met 10 kg aardappelen en 5 kg uien. 

In totaal 33 gezinnen kregen een extra pakket en 245 gezinnen een standaard pakket. Kosten 2020 Euro.

 


Contactgezinnen weer ruim financieel gesteund

Voor 51  Roemeense gezinnen werd in maart, mei en augustus en november 2020 in totaal  13.293  Euro overgemaakt. Vanwege de coronacrisis kon dit geld aanvankelijk nog niet uitbetaald worden, maar dat is uiteindelijk in januari 2021 toch gebeurd d.m.v. postwissels.  

Alle gevers namens alle Roemeense gezinnen hartelijk dank!


VOEDSELPAKKETTEN PASEN 2021

In  RoemeniŽ wordt op 2 mei het orthodoxe paasfeest gevierd. Dankzij onze contactgezinnen en andere donateurs uit het Gooi konden we 114 pakketten leveren voor  28 Euro per stuk. De pakketten zijn in de week van 26 april uitgereikt.

De samenstelling was iets anders dan met Kerst:

 - 2kg rijst                                    - 1 kg schapenkaas

- 1 kg macaroni                          - 3L olie

- 500 g margarine                      - 1 kg suiker

- 2 kg meel                                   -  600 g snoepgoed

- 1 kg maÔsmeel                         - 600 g wasmiddel

- 1,5 kg kip                                  - 10 kg aardappels

- 1 stuk handzeep                    - 1 stuk handzeep

 

VOEDSELPAKKETTEN Kerst 2020: 240 pakketten uitgereikt !!!

De actie voor Voedselpakketten heeft dit jaar veel opgebracht: maar liefst  6275 Euro werd door contactgezinnen en door allerlei mensen in het Gooi gedoneerd. De artikelen in Bussums Nieuws, Naarder Nieuws en de Gooi en Eemlander hebben daar zeker aan bijgedragen. Een vriendinnenclub uit Hilversum wist door creatief handwerk en de verkoop daarvan 1000 Euro bij elkaar te scharrelen. Fantastisch. Het hele bedrag was goed voor 251 pakketten. Daarvan zijn er uiteindelijk 240 uitgegeven, 11 gezinnen kwamen om allerlei redenen niet opdagen (ziekte, in buitenland aan het werk, uitnodiging niet ontvangen.....). Die schuiven we door naar Pasen. 

De pakketten zijn op 20, 21 en 22 december uitgereikt.

  

INHOUD VAN EEN PAKKET Š 25 Euro   

     - 2 kg rijst                              - 1 kg schapenkaas

     -  1 kg  macaroni                  -   3 L olie                               

     -  500 gr. margarine              -  2 kg suiker  

     - 2 kg meel                              -  500 gram snoepgoed

     - 1,5 kg kip                               -  600 g wasmiddel

     - 10 kg aardappelen              -  1 draagtas

De pakketten werden uitgereikt aan gezinnen die een uitnodiging hebben ontvangen van de stichting na tonen van het legitimatiebewijs. Alle levensmiddelen worden in RoemeniŽ gekocht en bij een plaatselijke supermarkt afgehaald.

VOEDSELPAKKETTEN Kerst 2019

Ook in december 2019 zijn er weer pakketten uitgedeeld aan 130 van de armste gezinnen. 

 

VOEDSELPAKKETTEN PASEN 2019

Met Pasen zijn 198 families voorzien van een voedselpakket met dezelfde samenstelling als dat van Kerst 2018.

 

VOEDSELPAKKETTEN KERST 2018

Met Kerst 2018 zijn we 210 pakketten uitgereikt.

 

VOEDSELPAKKETTEN Kerst 2017 en Pasen 2018.  

Met Kerst 2017 zijn 263 uitgedeeld aan geselecteerde gezinnen,  om te beginnen de gezinnen met kinderen.  

Met Pasen  62 pakketten.

 

VOEDSELPAKKETTEN 2016

Ook in 2016 (Kerst) en 2017 (Pasen)  werden er weer  voedselpakketten uitgedeeld voor de meest schrijnende situaties, en dat zijn er vele!!

De geselecteerde gezinnen, in totaal 221, ontvingen hun pakket op 21 december 2016 en 38 gezinnen  rond Pasen in 2017.

    klik op de foto voor meer foto's

 

Voedselpakket 2015

resultaat:

In totaal konden wij eind  2015   200  voedselpakketten uitreiken . Waarde totaal 4000 Euro. Alle gevers hartelijk dank.

Het Voedselpakket van 2015.                                                   Een familie met Voedselpakket van 2015   

 

Secretaris St. Dialoog ontvangt lintje

     29-4-2011

Onze secretaris, Maricica Mobach-Cojocaru (op de foto direct naast de burgemeester), 

beleefde de verrassing van haar leven op 29 april 2011, toen zij - onder 'valse voorwendselen'

naar de Grote Kerk van Naarden gelokt -  plotsklaps uit handen van de burgemeester

van Naarden, mevr. Sylvester, een lintje van de koningin ontving. Zij werd daarbij benoemd

tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

De burgemeester roemde de jarenlange belangeloze inzet, het enthousiasme en gedrevenheid

waarmee  mevrouw Mobach jaar in jaar uit voor de allerarmsten van haar geboorteland opkomt.

Als bestuur zijn wij heel trots dat zij deze onderscheiding heeft mogen ontvangen