terug naar menu

  VERSLAG ACTIVITEITEN 2019

1.  Financiële steun aan contactgezinnen
2. Andere steun aan (contact)gezinnen
3. Onderwijsproject 
4. Bouwprojecten en Dakreparaties
5. Enquêtes in de sloppenwijken

 

1. FINANCIËLE STEUN AAN CONTACTGEZINNEN

Dialoog maakt het mogelijk dat Nl-gezinnen hun gezin maximaal 4x per jaar financieel steunen. Men stort daarvoor in Euro op de bankrekening van Dialoog en dit geld wordt in Roemeense Lei (RON) zonder inhouding van kosten aan de gezinnen uitgereikt. Daarvoor is legitimatie uiteraard verplicht en het geld wordt niet uitgereikt aan iemand anders met het legitimatiebewijs van de begunstigde.

In totaal is (in 2019) 19.048 Euro overgemaakt naar onze 140 contactgezinnen. 

2. ANDERE STEUN AAN (CONTACT)GEZINNEN

Bij de huisreparaties  is diverse malen de bouw van een soba  gefinancierd, zie Huizenbouw

FORNUIZEN

Er werden 6 fornuizen/kookstellen en 2 gasflessen geleverd voor een totale waarde van 585 Euro. Zie ook de pagina Energie.

3 .ONDERWIJSPROJECT 

BASISONDERWIJS

Al jaren loopt het onderwijsproject Kind naar School.  Het basisonderwijs is in principe gratis, maar bijna alle scholen vragen van de ouders een bijdrage, bijvoorbeeld voor schriften, pennen, papier tot zelfs de kosten van de gordijnen, het onderhoud van het gebouw, etc. Deze kosten zijn voor onze doelgroepgezinnen niet op te brengen. Dialoog levert aan deze gezinnen een onderwijspakket (rugzakje met schoolspullen) of een ONDERWIJSBON, waarmee dezelfde spullen bij een winkel kunnen worden afgehaald. De prijs per pakket is afhankelijk van het leerjaar. Alle gezinnen worden geselecteerd in samenwerking met de Sociale Dienst van de gemeente en met de schooldirecties.  Ook hier vragen wij om legitimatie.

Voor 2019:   448 kinderen (6-14 jaar) ontvingen een onderwijspakket.

MIDDELBAAR ONDERWIJS

Leerlingen die een middelbare school gaan volgen krijgen met hogere kosten te maken. Dialoog ondersteunt leerlingen van een school voor middelbaar beroepsonderwijs die deze kosten niet zelf kunnen betalen.

Voor 2019:  217 scholieren (15-19 jaar) ontvingen een onderwijspakket.

Ook in 2019 werd weer de vervolgopleiding van studenten gefinancierd. Van acht studenten ((Algemene Verpleegkunde)  werd het collegegeld betaald.

Totale uitgave aan onderwijspakketten Basisonderwijs + Middelbaar onderwijs + Vervolgopleiding : 12.743 Euro

Voor meer informatie over Onderwijs: zie de pagina Onderwijs.

4. BOUWPROJECTEN en DAKREPARATIES

 Jaarlijks voeren we in september enquêtes uit in de arme wijken om de situatie van onze contactgezinnen en overige schrijnende gevallen te inventariseren. Soms komen we huizen tegen waar reparatie van ramen, daken, deuren e.d. dringend geboden is. Dialoog komt daar deze mensen tegemoet mits deze zelf bereid en in staat zijn bij het werk te assisteren. In 2019 zijn 20 gezinnen op deze manier geholpen. In totaal werd hier 20.224 Euro aan besteed.  Op de pagina's  Huizenbouw  en Dakreparaties van deze site wordt alles in detail beschreven.

 

5.ENQUÊTES IN DE SLOPPENWIJKEN

In september zijn weer een groot aantal gezinnen bezocht om hun situatie te inventariseren. Tevens zijn nieuwe probleemgevallen gesignaleerd, die wij in 2020 wellicht van enige steun kunnen voorzien. Doordat onze secretaris Van Roemeense origine is en dus met alle gezinnen in haar moedertaal kan communiceren komen wij veel te weten over de problemen die er in de gezinnen spelen.