NIEUWSBRIEF  JURNAL

als u op   EDITIE MAART 2019  klikt krijgt u de hele nieuwsbrief.  Onder Inhoud kunt u per pagina kijken.

EDITIE MAART 2019

INHOUD

pag. 1

financieel overzicht 2018; voedselpakketten   2

onderwijs; bouwprojecten   3

nieuws uit Roemenië   4-5

afscheid Stichting Terra; colofon;periodieke giften   6

 

als u op   EDITIE NOVEMBER 2018  klikt krijgt u de hele nieuwsbrief.  Onder Inhoud kunt u per pagina kijken.

EDITIE NOVEMBER 2018

INHOUD

pag. 1

voedselpakketten 2018  2   

onderwijs; 3-5 

koopkrachtplaatjes; Dialoog en duurzaamheid 6 

uitgaven september 2018   7

enquêtes en verstrekkingen   8

nieuwe bouwprojecten  9-11

diverse info uit Roemenië  11

colofon;giften;belastingvrij schenken  12