KIND NAAR SCHOOL 

Lagere school

Ons "werkterrein" strekt zich uit van Ramnicu Sarat tot enkele dorpen in de omgeving: Topliceni en Buda    In september 2019 kregen 448 kinderen van 6-14 jaar een tas of rugzak met benodigdheden om een jaar naar school te kunnen gaan. De scholen zijn in het verleden al ruimschoots van meubilair en andere schoolmaterialen voorzien door Dialoog, zodat daar geen behoefte meer aan was gelukkig. Alle schoolmaterialen worden in RoemeniŽ gekocht. 

Onderwijsbon
Indien niet genoeg pakketten voorradig zijn krijgen de leerlingen een onderwijsbon. Tegen inlevering van deze bon krijgen ze  het pakket met de benodigde schoolmaterialen, voldoende voor een schooljaar, op een iets later tijdstip.  Door de contacten met de directeuren van scholen en met de sociale dienst zijn wij precies op de hoogte welke kinderen er voor een pakket  in aanmerking kwamen. In het aantal van 448 kinderen zijn ook de leerlingen die een onderwijsbon kregen uitgereikt begrepen.

15-19 jarigen dit jaar extra geholpen

Dankzij de St. Terra konden we ook dit jaar leerlingen in de leeftijdscategorie 15-19 jaar helpen. Deze volgen al een opleiding aan een middelbare school, maar dat kost ook meer. Velen haken af doordat ze nou net niet de noodzakelijke spullen mee naar school kunnen nemen.  Als ze bijvoorbeeld te vaak absent zijn bij gymnastiek door gebrek aan sportkleding worden ze van school gestuurd. Op een soort van beroepsgerichte VMBO (of LTS) konden wij 217 leerlingen aan een onderwijspakket met een  waarde van 23 Euro helpen. 

Kosten

De kosten van dit project bedragen dit jaar 11.385 Euro.

Op deze pagina krijgt u een uitgebreid fotoverslag van het onderwijsproject van dit jaar

 

Speciale steun vervolgonderwijs:

Vier jaar geleden hebben wij contact gelegd met Calinescu Florentina, die graag wilde beginnen met een opleiding tot medisch verpleegkundig generalist in een plaats in een andere provincie. Wij hebben haar toen voorgedragen aan de stichting Terra die haar studie (inclusief reiskosten) voor drie jaar heeft bekostigd. Zij is vorig jaar (2015) afgestudeerd met succes (gemiddeld 9,6!!) en heeft het einddiploma op zak. Vanwege deze hoge cijfers kan zij nu gratis!! doorstuderen in Boekarest. 

Drie jaar geleden hebben wij contact gelegd met Vasile Maximilian. Hij heeft zich opgegeven voor een nieuw gestarte opleiding tot medisch verpleegkundig generalist, die voor het eerst mogelijk is in Rimnicu Sarat. Wij hebben ook hem voorgedragen bij stichting Terra voor een individueel project voor vervolgonderwijs. De kosten van zijn opleiding liggen tussen de 600 en 650 euro per jaar. De opleiding duurt drie jaar. Hij heeft nu ook zijn studie goed afgerond en is  op zoek naar een baan.

                                                                        

Nieuwe studenten vervolgonderwijs  cursus 2019-2020

We hebben zes nieuwe studenten gevonden die voor steun in aanmerking komen. Wij bezoeken de studenten thuis om te kijken hoe de financiŽle situatie is. Vijf van hen volgende opleiding Algemene Verpleegkunde  en ťťn de opleiding tot Apothekersassistente.  Verder gaan nog twee studenten naar het volgende jaar. In totaal ondersteunt Dialoog dus acht studenten door het betalen van het schoolgeld, ca. 326 Euro. 

De criteria voor ondersteuning zijn:

 De student(e) moet uit een gezin komen waarvan de ouders niet in staat zijn de opleiding te betalen.

De directeur van de instelling wijst hem/haar aan als jongere met voldoende capaciteit om een bepaalde opleiding te volgen.

De student laat voldoende motivatie laat zien om de opleiding serieus te volgen en tot een goed eind te brengen.

Wat kunt u doen?

U zult begrijpen dat het voor veel arme gezinnen onmogelijk is om de kosten van schoolbenodigdheden te betalen. Hiervoor wil de Stichting uw hulp vragen. 

Giften voor dit project kunt u ten allen tijde storten op rek. NL92RABO0343711109  t.n.v. Stichting Dialoog  o.v.v. 'ONDERWIJSPROJECT'

Periodieke steun voor dit project is zeer gewenst aangezien dit project continu doorloopt.

2018

Voor het onderwijsproject ontvingen we opnieuw dit jaar veel financiŽle steun. Gelukkig maar, want dit project is een belangrijk speerpunt van de Stichting en is aan de andere kant erg kostbaar. Van de Stichting Terra ontvingen wij weer een groot bedrag dat het onderwijsproject voor een groot deel dekt.  De overige kosten betalen wij van algemene giften aan de stichting. Hieronder de belangrijkste donateurs van dit schooljaar:

St. Terra                                
anoniem                                
Stichting in Leiden, anoniem                                  
Rem. Gemeente  Naarden-Bussum