Huisreparaties najaar 2018 

 Bij ons jaarlijkse bezoek in september hebben we tijdens onze enquêtes in de sloppenwijken een aantal gezinnen aangetroffen onder woonomstandigheden die niet meer van deze tijd zijn, om het maar eens zachtjes uit te drukken. Dialoog ondersteunt gezinnen die bezig zijn hun huis bewoonbaar te maken als aan de volgende criteria wordt voldaan:

1. het gezin of leden van het gezin kan bij de bouw meehelpen

2. het plan van aanpak is realistisch

3. de bouw is veilig

4. het gezin heeft onvoldoende inkomen om zelf te bouw te realiseren

In totaal worden 19 kleine en grotere projecten uitgevoerd voor een bedrag van ruim 9.400 Euro.

 

Hieronder volgt een beschrijving van de zes grootste projecten:

1. (wijk Alecu Bagdat)

Gezin met 3 kinderen. De oudste zit op een middelbare school en doet veel aan sport.  De moeder kwam net uit het ziekenhuis. De vader werkt voor dagloon (druiven/mais plukken en in de bouw). Ze leven van een uitkering en de kinderbijslag, totaal 175 €.  

De woning is rampzalig te noemen. De poepstenen muren lopen naar een kant af en zijn daar veel te laag. Het dak is bedekt met lappen bitumen-karton en lekt aan alle kanten. Binnen is er eigenlijk maar één kamer beschikbaar en verder een soort van keuken waar je moet bukken. Hier past alleen een radicale aanpak. We geven stenen om stuk voor stuk alle muren te herbouwen, op de bestaande fundering. Cement voor nieuwe vloeren. Gipsplaten, isolatiemateriaal, zinkplaten voor het dak, stucmateriaal voor de muren, stenen voor een kachel (koken./verwarmen) met alles erop en eraan, gaas voor een hek en geld in de hand voor overig materiaal (dakhout/ramen/deuren) en arbeidsloon. 

Terwijl we aan dit verslag bezig zijn krijgen we al een foto van de vorderingen:                  

                                                                                                                                                     het huis op 25-9-18

      Waarde geleverde materialen:                               1767 €

      Geld voor overige materialen en arbeidsloon:       767 €  

 

 

 

2.  (wijk Flamânda)   Gezin met 2 kinderen. De vader werkt in de bouw voor een dagloon en de moeder werkt de laatste 2 maanden in een slachthuis 40 km verder in nachtdienst. Zwaar werk in de gekoelde hal (ze hoopt dat ze het een tijdje vol kan houden).

Dit zeer positief ingesteld en hardwerkend gezin is goed op weg, heeft een aanbouw gestart die niet te groot is en verdient het om verder geholpen te worden. We geven dakgoten en regenpijpen, vloercement, isolatiemateriaal, stucmateriaal, stenen voor een kachel met toebehoren, polystyreenplaten ter isolatie aan de buitenkant met bevestigingsmateriaal.

  Waarde geleverde materialen:                                                                     690 €

   Geld voor overige materialen en  arbeidsloon:                                           373 €

 

3 (wijk Flamânda)  

Gezin met 2 kinderen. Ze leven van 740 Ron = 162 E (uitkering en kinderbijslag) en wat de vader verdient met zijn paard en wagen. Hij vervoert div. materialen (hout, bouwmaterialen) voor de bewoners in de buurt. Water halen ze uit de kraan elders in de straat die de gemeente daar geïnstalleerd heeft voor de hele wijk. Elektra tappen ze af bij de schoonouders die achter hun huis wonen.

Ook bij dit gezin een zeer positief gevoel, hardwerkende mensen die graag willen maar geen geld hebben. 

Rond het hele huis is de fundering slecht. Er ontbreekt een muurtje en nergens zijn dakgoten/regenpijpen. Isolatie met polystyreen past ook helemaal in ons plaatje van energiebesparing. Sommige muren moeten nog gestukt worden. De eigenaar kan alles zelf.

           Waarde geleverde materialen:                               676 €

                                                                        Geld voor overige materialen :                                  296 €

 4.  (wijk Alecu Bagdat)

  Een gezin met 5 kinderen. Man en vrouw Beide gehandicapt. Wonen op 1 kamer in het huis van zijn ouders. Zoals bij iedereen is er alleen een uitkering + kinderbijslag. Ze hebben van de gemeente een plek gekregen om op te bouwen en zijn alvast begonnen.

Aan de rand van de wijk Alecu Bagdat vinden we onderstaand bouwsel waar men door gebrek aan middelen mee gestopt is. In ieder geval moeten er nog wat stenen bij, moet een vloer gelegd worden, een dak erop en ramen en deuren erin. Ook mag een kachel niet ontbreken.  

Waarde geleverde materialen:                                533 €

Geld voor overige materialen en arbeidsloon:       438 €

 

5. (wijk Alecu Bagdat)  

Gezin met 4 kinderen. Ze leven van de kinderbijslag en een uitkering. Vader werkt voor een dagloon in de bouw en in het veld (plukken van druiven of mais). 

Om de uitbreiding van het gezin op te vangen is meneer Ene begonnen een kamer te bouwen voor de oorspronkelijke woning. Daar moet nog een vloer in en natuurlijk een dak op (zink). De buiten- en binnenkant dienen gestukt te worden en er mogen van ons dakgoten en regenpijpen aan gehangen worden. Hij kan veel zelf.

Waarde geleverde materialen:                                 329 €

 Geld voor overige materialen en arbeidsloon:       362 €

 

 

 6.  (wijk Alecu Bagdat)

 Jong gezin met een kind van 1 jaar, moeder 17 en vader 18 jaar. Ze hebben een kamer gebouwd aan het huis dat zijn ouders van Dialoog gekregen hebben in 2002.

Hier gaat het vooral om afwerking: vloer van cement op de kleigrond, stukadoren, dakgoot met regenpijp, dak isoleren, nieuwe vloer erin en een stenen kachel met toebehoren.

Omdat zij moet koken op het gasstel van de schoonouders hebben wij ook een gasstel en een butaanfles gegeven.  

Waarde geleverde materialen:                                 294 €  (excl. gasstel/gasfles!)

Geld voor overige materialen en arbeidsloon:       110 €

 

7. (dorpje bij Buda)

In een gehucht van de gemeente Buda woont een contactgezin met zeven kinderen. Zeer weinig inkomsten. De dochter van 15 (!) is vorig jaar bevallen van een dochter. Daarom woont zij nu in een klein bouwsel met 1 kamer + halletje, los van het ouderlijk huis, maar dit is eigenlijk onbewoonbaar (hier links op de foto).

        Te herstellen valt het eventueel wel, maar tegen iets meer kosten kunnen we net zo goed een nieuw huisje met twee kamers en een halletje neerzetten.

        We hebben een bouwvakker gevonden die deze klus voor ons kan klaren.

        De bouwvakker is op 3 oktober aan het werk gegaan. Op 17 november werd het werk afgerond.

        Totale kosten, inclusief arbeidsloon: 7600 Euro
 

     klik op de foto om de bouw te zien

 

Door op bovenstaande foto te klikken krijgt u een fotoreportage te zien van de bouw.