STICHTING DIALOOG EN DE PRIVACY-WETGEVING

De St. Dialoog houdt zich strikt aan de de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming - ook bekend als EU-verordening 2016/679 GDPR.

De stichting beheert een database met enkele persoonsgegevens van donateurs.

Deze persoonsgegevens zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, tel. nr en/of e-mailadres.

Met betrekking tot deze gegevens hanteren we het volgende beleid:

Als donateur dient men akkoord te gaan met dit beleid.